Menu

 

Projekty UNIJNE

 

Przydatne linki

 

Informacje

Do prawidłowego działania strony zalecana jest przeglądarka Fire Fox. Przeglądarka jest darmowa i można ją pobrać z tej strony http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/

Pobierz >>
 

Sprawdzian dla klasy V

Sprawdzian dla klasy V.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOWIE
opr. mgr Krystyna Cymerman

**** BAŚŃ, MIT, LEGENDA. ****

Drogi Uczniu!

Zanim przejdziesz do rozwiązywania zadań, przeczytaj uważnie poniższe
wskazówki. Zadania : l, 2, 3, 4, 6 i 7 posiadają 4 odpowiedzi, ale tylko
jedna jest poprawna . Podkreśl ją. W zadaniu 5 wpisz tytuły pod odpowiednim hasłem.
Poza tym napiszesz samodzielną wypowiedź w poleceniu 8.

Powodzenia.
1. "Przed wiekami żył król, który miał siedmiu synów. Kiedy dorośli, wezwał ich
do siebie i powiedział:
-Jestem stary i niedługo pożyję na tym świecie. Musicie iść w świat szukać
szczęścia i królestwa."
Tekst rozpoczynający się w ten sposób to:

a. mit
b. legenda
c. baśń
d. bajka

2. Którą z wymienionych cech, można przypisać tylko legendzie?

a. ludowa opowieść o bohaterach narodowych
b. fantastyczne postacie i przedmioty
c. opowiadanie o życiu bogów
d. opowiadanie oparte na wierzeniach starożytnych Greków

3. Które stwierdzenie nie jest baśniową prawdą o świecie?

a. uczciwość została nagrodzona
b. zło bywa ukarane
c. biedny staje się bogaczem
d. leniwy zdobywa sławę

4. Wyjaśnienia pisowni wyrazu "legenda" należy szukać w:

a. słowniku historycznym
b. słowniku terminów literackich
c. słowniku ortograficznym
d. zbiorze legend polskich

5. Irenka ma włożyć karty katalogowe do odpowiednich działów katalogu
rzeczowego. Pomóż jej. Oto tytuły opisanych książek.
DEDAL I IKAR, O CZYM SZUMIĄ ROGALIŃSKIE DĘBY,
CZERWONY KAPTUREK, WARSZAWSKA SYRENKA,
PROMOTEUSZ.
BAŚŃ LEGENDA MIT
.................. ...................... ...................
.................. ..................... ...................

6.W którym tomie encyklopedii znajdziesz hasło "mit":

a. Tom I A-F
b. Tom II G-K
c. Tom III L-0
d. Tom IV P-Z

7. Mit wyjaśnia:

a. skąd się wzięła nazwa miejscowości
b. dlaczego wróżka ukarała księcia
c. jak powstało jezioro
d. kim był Syzyf

8.Bibliotekarka organizuje wieczór z legendą. Ma bardzo dużo pracy. Pomóż jej i napisz zaproszenie.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
******* W KRĘGU FILMU *******
Uczniu!


W l., 2., 3. poleceniu podkreśl prawidłowe odpowiedzi. Uwaga może być więcej niż jedna! Zadanie 4. wymaga uzupełnienia jednym wyrazem, 5 wyjaśnienia, zaś 6 zredagowania wypowiedzi na podany temat.
Życzę powodzenia.

l. Pierwsze filmy były:
kolorowe, czarno - białe, dźwiękowe, nieme, krótkie, długo - metrażowe.

2. Film dokumentalny:
rejestruje autentyczne wydarzenia, posługuje się fikcją.

3. Oskara otrzymał:
Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda.

4.Uzupełnij zdania:


X muza to............................

Główną postacią w trakcie realizacji filmu jest...................................

Za obraz plastyczny filmu jest odpowiedzialny...................................

Dekoracje wnętrz i projekty kostiumów opracowuje...........................

Montażu filmu dokonuje...................................................................

5. Wyjaśnij jak rozumiesz wyrażenia:gwiazda filmowa-.............................................................................

uroda filmowa-...................................................................................


6. Napisz list do kolegi, w którym spróbujesz przekonać go, że warto obejrzeć nową wersję filmu "W pustyni i w puszczy"
********** Drogi Uczniu ***********

Przed Tobą test składający się z 13 zadań otwartych oraz tekst Nikosa Chadzinikolau „Dedal i Ikar”
Najpierw uważnie przeczytaj tekst, ponieważ wszystkie pytania go tyczą.
Proponuje, abyś zaczął od zadań 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, bo są łatwiejsze, a ponadto bez udzielenia na nie prawidłowych odpowiedzi nie będziesz mógł liczyć na ocenę wyższą niż trojka. Zaliczenie pozostałych zadań pozwoli otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1pkt, a za niepełną lub błędną 0 pkt.
Na rozwiązanie tekstu masz 45 minut. Życzę Ci sukcesów. Powodzenia!

1. Wymień 3 postacie pojawiające się w micie.

l.........................
2.........................
3........................

2. Kim był Minotałr ?
Minotaur był...............................................................................................................................

3. Na jakiej wyspie rządził Minos?
Minos rządził na wyspie, która nosiła nazwę...........................................................

4. Wskaż najtragiczniejsze wydarzenie. Informację zapisz w postaci równoważnika zdania.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Zacytuj 2 zdania, w których Dedal ostrzega syna przed niebezpieczeństwem.
......................................................................................................................................


6. Dlaczego Ikar zginął? Udziel odpowiedzi w formie zdania złożonego.

7. Podaj nazwy geograficzne, które zostały utworzone od imienia Ikar.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

8. Podaj po dwie cechy wymienionych postaci

Ikar-..............................................................................................................................
Dedal-..........................................................................................................................

9. Nazwij uczucia:

Szybującego Ikara - .......................................................................
Zrozpaczonego Dedala - ................................................................

10.W miejsce kropek wpisz imię Dedal lub Ikar.

Uosabia tęsknotę za ojczyzną- ...............................................................
Jest zafascynowany lotem- ...................................................................
Jest marzycielem - ................................................................................
Kieruje się rozsądkiem - ......................................................................

11.Podaj 5 nazw własnych, które występują w micie:
.......................................................................................................................................

12. Uzupełnij tekst, wstawiając w luki rz, ż, ó, u.

Ikara lecącego w stronę roz_arzonej kuli widzieli i stra_ nadb_eżna. Słoneczne źr_dło topiło wosk i pi_ra leciały do mo_a, a Ikar coraz wy_ej fr_wał w niebiańskich przestworzach. Syn mist_a zlekcewa_ył prawa rozumu i nie sł_chał pr_śb.

13.Jaką prawdę o człowieku przekazuje mit o Dedalu i Ikarze?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................