TECHNIKA REKLAMY

Rozważania poświęcone środkom reklamy dotykają tylko niektórych kwestii. Technika reklamy stanowi obecnie rozbudowaną i obszerną dziedzinę wiedzy. Jej znajomość jest nieodzowna przy rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu reklamy.Zastosowanie w przypadku reklamy wyłącznie formuły efektywności, wyrażającej stosunek efektów do nakładu (kosztu), nie zawsze jest uzasadnione i możliwe. Zwiększenie sprzedaży jakiegoś produktu może być skutkiem działania wielu czyn­ników, a nie tylko reklamy. Może ono nastąpić w wyniku zmian produktu, lepszej organizacji sprzedaży, zmian w gustach i upodobaniach nabywców i wielu innych czynników.

OGŁOSZENIA REKLAMOWE

Ponadto ogłoszenie reklamowe zawierało taki komentarz: „Możesz w Paryżu w tej samej restauracji zjeść obiad za 25 dolarów albo za 5 dolarów. Możesz nabyć bilet do teatru w Londynie i zobaczyć ten sam spektakl za 3,5 dolara albo za 35 oentów”. Popularność produktu (marki) może spaść na skutek zmniejszania się liczby odbiorców. Dotychczasowi nabywcy ze starszej generacji, na przykład, wymierają i ten segment rynku kurczy się, natomiast młodzi ludzie nie są skłonni do zaakcepto­wania produktu. W związku z tym reklama powinna być często adresowana do tych potencjalnych nabywców, którzy w przyszłości pojawią się na rynku, tzn. do mło­dzieży, a nawet dzieci.

ZADANIE REKLAMY

Niejednokrotnie produkt (usługa) może napotykać bariery wynikające z jakichś uprzedzeń powstałych na skutek błędnych impresji u odbiorców. Zadaniem reklamy jest w takim przypadku zmienić te niekorzystne wyobrażenia na wyobrażenia po­zytywne (pożądane). Interesujący z tego punktu widzenia wydaje się poniższy przykład. Kilka lat tomu jedno z dużych przedsiębiorstw lotniczych w Ameryce doszło do wniosku, że zmniejszenie zaintereso­wania podróżami lotniczymi do Europy spowodowane jest opinią, jakoby pobyt w Europie był bardzo kosztowny. Chcąc zmienić to niesłuszne wyobrażenie, przedsiębiorstwo zaczęło za­mieszczać w prasie ogłoszenia reklamowe z następującym sloganem reklamowym ,,Czy Europa rzeczywiście jest droga? To zależy od Ciebie”.

WSKAZANIE REKLAMY

Tego rodzaju reklama wskazana jest oczywiście wtedy, kiedy produkt może być magazynowany i używany również w innych sezonach, niz sezony konsumpcji ukształtowane pod wpływem określonych zwyczajów i nawyków konsumpcyjnych. Jeżeli działalność gospodarcza jest z przyczyn obiektywnych ograniczona do jakiegoś sezonu, celowe jest w takim przypadku poszukiwanie spo­sobów jej „rozciągnięcia” w czasie poprzez wprowadzanie nowych produktoW lub usług które mogą być konsumowane wtedy, gdy popyt na dany towar (usługę) z racji uwarunkowań sezonowych spada. Na przykład przemysł warzywny wprowa­dza na rynek mrożonki warzywne, aby je sprzedawać W ciągu całego roku.

KONTROLA

Możliwe jest również, że niektóre kwestie związane z dru­gim etapem będą rozwiązywane najpierw. Niemniej jednak te dwa etapy koordyna­cji powinny być przeprowadzone, jeżeli ma być osiągnięta wewnętrzna spójność pomiędzy poszczególnymi elementami całej kompozycji.marketingowej.Aż do tego momentu koordynacja sprowadza się w istocie rzeczy do odpowied­niego ustalenia programu działania. Z chwilą kiedy produkt albo usługa wprowadzo­ne są na rynek, koordynacja powinna mieć inny charakter. W tej fazie sprowadza się ona w głównej mierze do kontroli działalności promocyjnej. Jej głównym zada­niem jest sprawdzenie, czy cała kompozycja promocyjna działa zgodnie z założe­niami programu, czy jej poszczególne elementy realizują wspólny cel i cele odcinko­we. Kontrola taka umożliwia wprowadzenie ewentualnych korekt, jeżeli poszczegól­ne elementy nie działają zgodnie z planem.

Zakupy na raty – czy się opłaca?

Wiele można by powiedzieć na temat tego, jakie problemy mogą sprawiać ceny produktów – szczególnie elektroniki, samochodów czy wielu innych dóbr. Na sfinansowanie sporych wydatków nie każdego z nas stać, szczególnie jeśli za jednym razem mamy wpłacić całość kwoty. Co więc zostaje w takich przypadkach? Możliwości nie mamy zbyt dużo, a spośród nich najbardziej atrakcyjne wydają się z całą pewnością raty. Decydując się na taki krok, musimy go koniecznie wcześniej dokładnie przeanalizować i pod uwagę wziąć dokładnie wszystkie wady i zalety danego rozwiązania. Pamiętajmy przecież, że raty towarzyszyć nam będą przez wiele lat, a przez cały ten okres staną się niezwykle istotną częścią naszego budżetu. Z całą pewnością w wielu przypadkach są one jedynym wyjściem, by kupić potrzebne i upragnione, ale niestety nieco na nasze potrzeby za drogie, artykuły, jednak musimy również mieć na uwadze, że w niektórych losowych przypadkach może okazać się, że ich spłata może być dla nas dość trudna – na przykład jeśli stracimy źródło dochodów.

Kupuj na kredyty bezgotówkowe

W dobie kryzysu coraz mniej osób może pozwolić sobie na zakupy za gotówkę. Coraz trudniej też, odkładać regularnie pieniądze na czarną godzinę posiadając stale więcej wydatków, niż przychodów. Względnie prostym rozwiązaniem są kredyty. Jeśli zdarzy się awaria sprzętu domowego, którego naprawa się nie opłaca, a nagła potrzeba wymiany złomu na nowy przekroczy możliwości finansowe, klient kupuje nowy sprzęt na raty. Kupowanie na raty to forma kredytów bezgotówkowych, na które można sobie pozwolić i jednocześnie załagodzić nieprzewidziane wydatki. Coraz Więcek klientów kupuje towary na raty, a sklepy bez problemu godzą się an taki rodzaj spłaty. Do niedawna oprocentowanie takiego kredytu było bardzo wysokie, lecz sklepy coraz częściej rezygnują z oprocentowania kredytu, co przyciąga do sklepu oszczędnego klienta. Takie warunki sprzedaży przyciągają ogromną rzeszę klientów, którzy mogą sobie pozwolić na kupno kilku przedmiotów jednocześnie, a spłaty towaru będą dokonywać w regularnych odstępach czasu.

Dzisiejsze nastolatki i ich idole

Nastolatki coraz częściej utożsamiają się z tak zwanymi ikonami kultury pop, czyli idolami. Na ulicach codziennie możemy spotkać młode dziewczyny, które swoim wyglądem i strojem przypominają gwiazdy pokroju Lady Gagi, czy naszej polskiej Dody, a także młodych chłopców, którzy upodabniają się do celebrytów, którzy promują styl emo. Młodzieży nie cieszy już sklep, który sprzedaje gadżety ze zdjęciami idoli, takie jak kubki i parasole. Nie noszą oni t-shirtów ze zdjęciem ulubionego boysbandu, ani nie wieszają plakatów na ścianach. Rodzice kupują im ubrania w sklepach z markową odzieżą, które sprzedają linie ubrań nazwane imieniem i nazwiskiem piosenkarek, czy modelek. Dodatki do odzieży takie jak biżuteria to często ćwieki i krzyże. Ich fryzury to już nie grzeczne warkocze spięte wstążkami, a drapieżnie pocieniowane, wygolone włosy w szalonych i nienaturalnych kolorach. Najgorszym jednak aspektem tej dziwnej sytuacji jest zachowanie młodzieży, która kopiuje wzorce dostarczane im przez gwiazdy.

Kobiecy sposób na zakupy

Zakupy są najwyraźniej domeną kobiet, to panie najczęściej ale i najchętniej wpadają w wir i szał zakupów. Zakupy dla kobiet to już nie tyle co konieczność, ale przede wszystkim zakupy to przyjemność. Zakupy traktujemy jako formę rozrywki. Na zakupy warto się udać kiedy są posezonowe wyprzedaże. W czasie wyprzedaży możemy trafić na bardzo ciekawe oferty cenowe, promocje sięgające nawet siedemdziesięciu procent. Kupując po promocyjnej cenie warto sprawdzić czy towar nie ma żadnych defektów czy nie jest uszkodzony. Kupując towar pamiętajmy o wzięciu paragonu, będzie on umizgiwał ewentualna reklamację bądź zwrot towaru. Tylko paragon daje nam szanse zwrotu towaru z wypadku gdy nam nie będzie się podobał albo wykryjemy jakieś uszkodzenie czy jakiś defekt. Podczas zakupów warto też zapytać sprzedawców czy i na jakich zasadach można towar zwrócić albo wymienić. Aby zakupy były przyjemnością, trzeba je dobrze zaplanować i przemyśleć. Nie jest sztuką wydać pieniądze be sensu, ważne by wydane pieniądz zaowocowały w formie naszego zadowolenia. Dlatego aby zakupy były przyjemnością warto je odpowiednio wcześnie zaplanować i przemyśleć. Trzeba wiedzieć czego się szuka i wiedzieć w jakiej cenie i na co nas stać. Tak aby nie przepłacać i nie kupować zbędnych rzeczy.

Zakupy ze stylistą gwarancja świetnego wyglądu

Robienie zakupów odzieżowych jest współcześnie bardzo ciężkim zadaniem, ponieważ wymaga przebrnięcia przez kilkadziesiąt sklepów, wybrania spośród setek fasonów, wzorów i kolorów. Dla tych, którzy mają spore zaplecze finansowe i nie do końca są pewni swoich modowych decyzji, są zakupy ze stylistą. Styliści wynajmują się na określony czas i uczestniczą czynnie w robieniu zakupów. Doradzają, wybierają, często też decydują za klienta, któremu brak odwagi lub który po prostu nie jest przekonany do danego wzoru. Taka usługa nie należy do tanich, jest raczej z zakresu tych ekskluzywnych, ale coraz więcej osób decyduje się na jej wykorzystanie. Powody są różne jedni chcą zmienić styl, drudzy nie chcą tracić czasu na męczące wybieranie. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że to osoba, która w danych ciuchu będzie chodziła ma się czuć w nim dobrze i to do niej należy ostateczna decyzja. Nie należy ślepo zgadzać się na wybory stylisty, który być może i chce dobrze i ma racje, ale niekoniecznie rozumie potrzeby odzieżowe swojego klienta.

DOSTARCZENIE PRÓBKI

praca_loka-okok

Dostarczenie bezpłatnej próbki pozwala przezwyciężyć barierę nieufności, jaka dość często pojawia się w stosunku do nowych produktów. Nabywca bowiem, na skutek braku rozeznania walorów użytkowych nowego pro­duktu, obawia się podjąć decyzję zakupu ze względu na ryzyko finansowe. Producent uważa, że dostarczenie bezpłatnych próbek stymuluje pierwszy zakup produktu. Narzędzie to jest skuteczne zwłaszcza w pierwszej fazie cyklu „życia” produktu na rynku. Wówczas z reguły nabywcy nie są jeszcze przekonani do walo­rów użytkowych produktu. W tej fazie zaledwie niewielki odsetek nabywców kupuje dany produkt. Uzasadnione jest wtedy prowadzenie szczególnie intensywnej dzia­łalności promocyjnej.

WIELE PRZEDSIĘBIORSTW

images

Wiele przedsiębiorstw zabiega więc o zamieszczenie w wiadomościach radiowych, telewizyjnych lub w prasie stosownych informacji o swej działalności, produktach lub usługach. Propaganda gospodarcza jest nie tylko formą promocji, ale również jednym z narzędzi kształtowania stosunków danej organizacji z otoczeniem zewnętrznym (public rclations). Stosunki te obejmują kontakty przedsiębiorstwa z dostawcami, władzami administracyjnymi, a przede wszystkim z nabywcami towarow lub usług. Chodzi bowiem o wytworzenie przychylnej atmosfery (klimatu) wokół działalności przedsiębiorstwa, a także zdobycie zaufania w społeczeństwie i pozyskanie so­juszników.

NA PODSTAWIE METODY

1ec84a92-b4a0-4dcd-8180-ebd356b93abf

Na podstawie tej metody można ustalić, jakie elementy wprowadzone do danej wersji ogłoszenia reklamowego przyczyniają się do wzrostu czytelnictwa. Z dwóch apeli reklamowych jeden może okazać się lepszy od drugiego. Może się również okazać, że stosowanie dotychczasowych apeli reklamowych jest bardziej skuteczne niż wprowadzanie nowych idei. Metoda ta ma jednak pewne mankamenty. Ludzie udzielający odpowiedzi mogą być całkowicie nietypowi w porównaniu, na przykład, do aktualnych konsumentów, którzy prawdopodobnie kupują dany produkt. Jest ona bardziej przydatna do mierzenia skuteczności różnych apeli reklamowych niż do doboru najwłaściwszych sposobów prezentacji apelu reklamowego.

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA

pobrane

Na przykład osoba opracowująca koncepcję reklamy danego produktu (marki) chce wiedzieć, które z trzech ogłoszeń reklamowych (a, b, c) jest najbardziej skuteczne w prowadzonej akcji reklamowej. W tym celu może zamieścić ogłoszenie reklamowe „a” w jednej części drukowanych egzemplarzy, ogłoszenie „b” w drugiej i „c” w trzeciej. Nakład każdej części jest taki sam. Należy oczywiście w takim przypadku prosić czytelników o nadesłanie odpowiedzi, sto­sując w tym celu odpowiednie środki zachęty (nagrody losowe, premie, próbki reklamowanych produktów itp.). Ta metoda testowania umożliwia osiągnięcie bardziej obiektywnych wyników niż tradycyjny sposób porównywania różnych ogłoszeń zamieszczanych na przykład w tym samym periodyku w pewnych okresach czasu.

W BADANIU SKUTECZNOŚCI REKLAMY

images (1)

Jeżeli W takim panelu znajdują się dwie grupy gospodarstw, tzn. grupa posiadająca telewizory oraz nie dysponująca nimi, to stanowi to dodatkową podstawę do badania skuteczności programów tele­wizyjnych. Można wówczas porównywać zakupy poczynione przez te dwie grupy. W badaniu skuteczności reklamy prasowej, czy szerzej nawet biorąc wszel­kich reklamowych tekstów pisanych, stosuje się tzw. test pasmowy (the split-run test). Jego istota zawiera się w tym, że ten sam produkt (marka) reklamowany jest w tym samym czasie, miejscu i przy użyciu identycznego środka reklamowego, ale ogłoszenia reklemowe są zróżnicowane. Różnice pomiędzy ogłoszeniami polegają na ujęciu apeli reklamowych.

BARDZIEJ OBIEKTYWNIE

images (2)

Znacznie bardziej obiektywne informacje można osiągnąć W wyniku zastosowa­nia specjalnych aparatów (audiometrów), podłączonych do radioodbiorników lub telewizorów. Urządzenia takie rejestrują na taśmie magnetofonowej wszystkie podstawowe dane związane z nadawanym programem (czas odbioru danego pro­gramu, nazwy stacji nadających program) w ciągu na przykład miesiąca. Po tym okresie zakłada się nową taśmę. Informacje te wykorzystuje się w badaniu zmian zachodzących w zakupach czynionych przez konsumentów przed i po wprowadze­niu określonych programów reklamowych. Omawiane urządzenia instalowane są w panelu gospodarstw domowych (konsumentow).

PROGRAM REKLAMOWY

laptop-reka-praca-pisanie-660

Sprawdza się, czy odbierają oni program reklamowy, ile osób słucha lub ogląda audycję itp. Dane otrzymywane tą drogą porównuje się z informacją zawartą W dziennikach zakupu (taką metodę stosuje na przykład agencja A. C. Nielsen Company). Nie zawsze metoda ta zapewnia osiąg­nięcie obiektywnych informacji. Stwierdzono, że nie wszyscy ludzie skłonni są ujawnić fakt odbierania programów reklamowych, zwłaszcza nadawanych przez telewizję. Telewizja w odczuciu pewnych osób jest środkiem masowej kultury, nie zaspokajającym ich potrzeb i aspiracji intelektualnych oraz kulturowych. Jeżeli nawet oglądają programy telewizyjne, to w ich mniemaniu nie wypada przyznać się do tego.

BADANIA SKUTECZNOŚCI

skan1385997734slider1

Można tą drogą stwierdzić, jakie informacje reklamowe za­warte są W języku handlowym sprzedawców. Do badania skuteczności reklamy telewizyjnej i radiowej wykorzystuje się również nowoczesne urządzenia techniczne. W wielu krajach, dysponujących gęstą siecią telefoniczną, do badania opinii nabywców o nadawanej informacji reklamowej w szerokim zakresie wykorzystuje się technikę wywiadu telefonicznego. Najczęściej ten sposób wykorzystuje się w badaniu skuteczności reklamy radiowej i telewizyjnej. W trakcie nadawania programu respondenci (z reguły są to uczestnicy panelu konsumentów) proszeni są do telefonu.